Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng SkyStudio

Hướng dẫn cài đặt SkyStudio trên Windows

Giới thiệu giao diện sử dụng của SkyStudio

Hướng dẫn nâng cấp lên bản trả phí

Hướng dẫn cài đặt SkyCam trên IOS

Sử dụng Multi-view và xóa phông nền để tạo trường quay ảo

Chèn Logo khi Livestream

Thêm hình và video nền

Hướng dẫn phát Livestream lên Youtube từ Video có sẵn

​Hướng dẫn phát Livestream lên Facebook từ Video có sẵn